Maastiku kujandamine

Maastiku kujundamise tööd – kompleks töid, mis on mõeldud maa-alade heakorrastamiseks ja haljastamiseks, et luua mugav ja esteetiliselt nauditav elukeskkond. Maastikukujundustöid teostavad üldjuhul maastikuarhitektuurile spetsialiseerunud firmad, kes teevad töid kindlas järjekorras, pidades kinni kõigist vajalikest tehnoloogilistest maastiku kujundamise tingimustest, tagades sellega territooriumi korrektse heakorrastuse. Vajalike maastikukujundustööde loetelu sõltub territooriumil valitsevatest tingimustest ja krundi heakorrastamiseks püstitatud ülesannetest vastavalt maastikukujundustööde projektile. Territooriumi heakorrastustööde maksumus sõltub üldjuhul krundi esialgsest olukorrast, tema suurusest, planeeritud maastikukujundustööde mahust ja kasutatavatest materjalidest.

Suure osa töid viime läbi käsitsi ja mitte seetõttu säästa tehnika arvelt vaid selleks, et järgida tehnoloogiat ja seeläbi saada parim tööde kvaliteet. Meie jaoks on tähtsaim muru kvaliteet, mis rõõmustaks teid vähemalt 10 aastat ilma, et kusagilt läbi vajuks või sammalduks.

 • Et vältida muruväljakute ehitamisel loikude ja läbivajumiste tekkimist on oluline arvestada mullakihi all oleva pinnase koosseisu, maapinna kallet ja pinnase liikuvust. Igas Tallinna piirkonnas on oma pinnase koosseis:
  • Lasnamäel ja Õismäel on maakivi või killustik
  • Mustamäel on liivapinnas
  • Viimsis – helesinine savi ja liivapinnas
  • Saha-Lool ja Muugal – killustik, turvas ja soine pinnas
 • Pinnase planeerimisega peab alati tegelema spetsialist, kuna tema oskab arvestada pinnase koosseisu ja krundi iseärasustega.
 • Muruplats tehakse alati käsitsi, sest sõltuvalt eesmärgist kasutatakse üht või teist tehnoloogiat sõelutud pinnase laiali laotamiseks.

Tellija sagedasemad vead. Iga kohaletoodud pinnas on algul musta värvi ja alles pärast vihma näitab oma tegelikku väljanägemist. Ilmuvad kivid, praod kuivanud pinnasel, muruta osad, loigud. Põhjus on lihtne. Tarnija tõi teile tasuta sõelutud täitepinnase ehitusobjekti kaevikust, mis sisaldas savi ja liiva. Selline pinnas läheb alati haljasala aluseks või utiliseeritakse. Muruplatsi aluseks selline pinnas ei kõlba. Aga hinna poolest on tihti kallim kui meie sõelutud täitepinnas mis on võetud põllult või metsast. Mitte kõik Tallinna firmad ei oma isiklikku, kõigile kvaliteedinõuetele vastavat, sõelutud täitepinnase tarnijat. Aga need firmad kes omavad enda mullasõelasid ei varja nende asukohta.

Me valdame tehnoloogiat, et luua avalikus ruumis asuvaid haljasalasid ning spordi- ja mänguväljakute muruplatse robot-muruniidukitega hooldamiseks.

Meie mullasõelad asuvad Saha-Loo’l ja Betooni tänavas ning meie tagame kliendile hea kvaliteedi.